Umay Yılmaz

1980 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta, lise eğitimini Istanbul’da tamamladıktan sonra
Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünü bitirdi. 2004 yılında kısa süreli olarak
arıtma sistemleri üzerine çalıştı. Ardından 2006 yılında ÇEVKO’da Endüstri İlişkileri Uzmanı
olarak çalışmaya başladı. Türkiye’de sağlıklı ve sürdürülebilir bir geri kazanım sistemi
oluşturulması, sürecin iyileştirilmesi yaygınlaştırılması için sanayi kuruluşlarına yönelik bir
çok çalışmada görev aldı. Yönetmelik ve uygulamalarının geliştirilmesi için T.C. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ile çeşitli birlik ve derneklerle birlikte çalıştı. 2010 yılında mevcut
görevinin yanı sıra Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile ilgili konularda Yönetim Temsilcisi
olarak görev aldı. Entegre sistemin kurulması, işler hale getirilmesi ve çalışanlarca
benimsenmesi için çalıştı. Denetimlerin başarılı geçmesi ve belgelerin alınmasıyla
çalışmalarını tamamladı.
2011 yılında Tetra Pak’a Çevre Uzmanı olarak göreve başladı. Tetra Pak’ın global
stratejilerinin Türkiye’de uygulanmasından sorumlu olarak, çevre, geri dönüşüm, atık
yönetimi, çevre bilinçlendirme, sürdürülebilirlik konularında aktif rol oynadı. İlkokullarda çevre
bilincinin artırılmasına yönelik Küçük Şeyler Doğayı Yeniler projesini yürüttü. 2014 yılında
Çevre Müdürü görevine getirildi.
ÇEVKO Vakfı’nda Tetra Pak’ı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Geri
kazanımın yaygınlaştırılması için gerekli stratejilerin oluşturulmasında çalıştı.
Tetra Pak paketlerinde kullanılan kağıdın ham maddesi olan kartonun sorumlu ormancılık
ilkelerine göre yönetilen ormanlardan geldiğini ifade eden FSC® – Orman Yönetim Konseyi
sertifikasının alınması süreçlerini yönetti. FSC’nin Türkiye’de yaygınlaştırılması için
müşterilerle yapılan çalışmaları koordine etti. Müşterilerle çevre, geri dönüşüm ve
sürdürülebilirlik üzerine projeler geliştirdi.
Çevre faaliyetleri ve Küçük Şeyler Doğayı Yeniler projesiyle çeşitli ödüller aldı. Sayısız
konferans, sempozyum, kongre vb. platformda çevre, geri dönüşüm, atık yönetimi ve
sürdürülebilirlik konularında konuşmalar yaptı. Üniversite, dernekler, vakıflar, kuruluşlar,
basın ve medya ilişkilerinde görev aldı.
Şu anda çevre ve sürdürülebilirlik konularında danışmanlık yaparak serbest çalışmaktadır.